Kartor

En viktig del för en led är att den är lätt att följa och att kartdatat är tillgängligt på ett sätt som passar dig.

 Googlekarta & pdfkarta
Där har du möjligheten att se en karta över sträckningen samt även skriva ut en pdf med ledens sträckning

≫ Kartappar & leddata
Cykelleden Sjuhäradsrundan publicerad i flera av de absolut största och mest populära karttjänsterna och apparna. Dessutom kan du numera ladda ner leden som gpx-fil direkt till din frilufts-GPS.

Ladda ner/download PDF