Integritet

Cykelleden Sjuhäradsrundan utför mätningar av besöksstatistik i centrum. Syftet är att få bättre kunskap om gång- och cykelflöden och därigenom kunna vidta rätt åtgärder för utvecklingen av city. Mätningen sker genom anonymiserad registrering av wifi-signaler från mobiltelefoner och datorer.

Cykelleden Sjuhäradsrundan och Bumbee Labs följer Datainspektionen beslut angående hur systemet för besöksräkning ska anpassas för att vara tillåten med hänsyn till personuppgiftslagen. Systemet är nu utformat så att enskildas rörelser inte kan kartläggas. Uppgifter som kan hänföras till enskildas mobiltelefoner eller liknande utrustning raderas direkt efter den registrering som behövs för att ta fram statistik över hur många personer som passerar vid en viss position. Endast avidentifierad statistisk information kvarstår, som exempelvis antal passager förbi en viss geografisk position och så kallade heat maps.

Cykla & vandra i Sjuhärad är personuppgiftsansvariga (PUA) För kontakt klicka här.

Bumbee Labs AB. Orgnr 556845-1198 är personuppgiftsbiträde (PUB)
Box 7748, 103 95 Stockholm. Kontaktperson: Staffan Liljestrand, 070-542 01 90. Mail: staffan.liljestrand@bumbeelabs.se

Endast Bumbee Labs får tillgång till informationen som högst tillfälligt sparas i några sekunder endast för att bestämma position.

Ladda ner/download PDF