Allemansrätten

allemansratten-boras-cykelrundan-sjuharadDu använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker.

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Alltså inte störa – inte förstöra

Du får ta dig fram till fots, cykla, åka skridskor och skidor – om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera hemfriden och du får inte passera eller vistas på privat tomt.

När du passerar genom betesmark var noga med att stänga grindarna efter dig. Respektera djur- och fågellivet. Och ta med dig skräpet hem! Tänk på att allemansrätten är begränsad i nationalparker och naturreservat. Det är alltid du som besökare i naturen som har ansvaret att känna till vad som gäller i området som du besöker.

Cykla och rida

Du får cykla och rida nästan överallt, så länge marken inte tar skada. Stigar, blöt och känslig mark skadas dock lätt av trampande hästhovar och cykeldäck. Rider du på skogsbilvägar håll dig i mittsträngen.allemansratten-cykla-sjuharadsrundan-boras Undvik att cykla på lederna om det är blött, det sliter hårt på stigarna. Visa alltid hänsyn mot andra som använder vandringsleden.

Bada

Du får bada nästan överallt utom vid privat tomt.

Elda

Tänder du grillen kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med.

Tälta

Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt allemansrätten. Ska en större grupp tälta med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte på betesmark, åker eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus

Motorfordon i terrängen

Terrängkörningslagen förbjuder körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon. Förbudet är till för att skydda naturen. Förbudet gäller även markägaren själv utom i arbete med jord- och skogsbruk. Det innebär att du inte får köra moped, motorcykel, fyrhjuling eller annat motordrivet fordon ute i terrängen eller på vandringslederna. Vill du läsa mer om allemansrätten? Gör det här.

Ladda ner/download PDF